Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Eldre stresser mindre, og får derfor mindre hodepine. Det er én av forklaringene NTNU-forsker har på at eldre opplever mindre hodepine.

Eldre stresser mindre, og får derfor mindre hodepine. Det er én av forklaringene NTNU-forsker har på at eldre opplever mindre hodepine.