Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge leder nå arbeidet med å ta vare på isbjørnen i de arktiske områdene. Norge, Russland, USA, Canada og Grønland samarbeider om flere tiltak for at isbjørnen får en framtid i alle områdene den lever i.

Norge leder nå arbeidet med å ta vare på isbjørnen i de arktiske områdene. Norge, Russland, USA, Canada og Grønland samarbeider om flere tiltak for at isbjørnen får en framtid i alle områdene den lever i.