Kategorier

En typisk utfordring for elektrikere er de ergonomiske faktorene – som knestående arbeid, huksittende arbeid eller arbeid med armene over skulderhøyde. Dette kan føre til helseplager over tid, men er samtidig enkle å forebygge.

– I det moderne samfunnet blir vi alle mer og mer avhengig av elektrisitet i hverdagen, og denne utviklingen vil bare fortsette. Det blir stadig viktigere at strømforsyningen må være i orden hele tiden. Det er viktig at man til enhver tid jobber sikkert, nøyaktig og riktig slik at man på best mulig måte unngår skader og ulykker, sier Lars Ole Goffeng fra STAMI som har arbeidet mye med arbeidsmiljø i elektrobransjen.

Elektrikere er spesielt utsatt for strømulykker, som kan forårsake akutte og langsiktige skader. STAMI har deltatt i et samarbeid med bransjeorganisasjonene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å utvikle en enkelt tilgjengelig hjelp ved strømulykker(Strømulykke-appen) som hittil er lastet ned 30.000 ganger. Her finner man hjelp til hvem som skal oppsøke medisinsk raskt etter en strømulykke, informasjon til helsepersonell samt informasjon til arbeidsgiver om varsling og oppfølging.

Les mer om Strømulykke-appen her: stami.no/stromskader

Innlegget Arbeidsmiljø i elektrobransjen dukket først opp på STAMI.