Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 6. mars blir det webinar om hvordan kommunene kan få til reduserte utslipp av klimagasser gjennom arealplanarbeidet.

Tirsdag 6. mars blir det webinar om hvordan kommunene kan få til reduserte utslipp av klimagasser gjennom arealplanarbeidet.