Kategorier

Med avtalen stiller Arbeidstilsynet seg positive til at HMS-standarden i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er en bransjestandard for landbruket, og det bidrag KSL-arbeidet har som mål å gi næringen innenfor HMS-området.

Arbeidstilsynet skal bidra til å utvikle KSL-standarden og til at regelverket tydeliggjøres og kan følges opp av næringen. 

Arbeidstilsynet har i 2018 og 2019 en nasjonal satsing rettet mot jordbruks- og skogbruksnæringen.

Les mer om våre planer og prioriteringer her