Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert en strategi som har som mål å fremme erstatning av stoffer som er farlige for mennesker og miljø med mindre farlige stoffer eller teknologier. I strategien blir det lagt vekt på nettverksbygging, kompeta…

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert en strategi som har som mål å fremme erstatning av stoffer som er farlige for mennesker og miljø med mindre farlige stoffer eller teknologier. I strategien blir det lagt vekt på nettverksbygging, kompetansebygging, og å bedre tilgangen på informasjon, finansiering og teknisk støtte innen viktige områder.