Ledig stilling: Avdelingsingeniør/overingeniør – vikariat

Gruppa si forsking har som mål å bidra til å avdekke nye eller utdjupe allereie kjente årsak/verknadssamanhengar mellom kjemisk/biologisk eksponering i arbeidet og auka risiko for arbeidsrelaterte sjukdom. Fastsetjing av kjemiske sambindingar og biologiske agens i luft og i biologiske væsker står sentralt i gruppa si forsking og laboratorietenesteverksemd.

Vi søkjer etter ein person med kompetanse innan organisk analytisk kjemi. Erfaring med instrumentell analyse, yrkeshygieniske problemstillingar og prøvetakingsmetodikk, samt at kjennskap til elektroniske informasjonssystem for laboratorium (LIMS-system) er ein fordel.

Arbeidsoppgåver
Arbeidet vil være knytt til analyse av luftforureiningar på arbeidsplassar, med fokus på bioaerosolar. Bruk av analyseteknikkar som LC-MS og LAL-test vil stå sentralt. Vidare vil arbeidsoppgåvene være å delta i utvikling av eksisterande og å implementere nye analyseteknikkar, samt rådgiving om prøvetaking og utarbeiding av analyserapporter knytt til laboratorietenesteverksemda. I sambinding med deltaking i forskingsprosjekt vil noko reiseverksemd/feltarbeid forventast.

Kvalifikasjonar
Vi søker etter ein person med minimum 3 års høgare utdanning og primært ein kandidat med mastergrad innan fagområdet organisk analytisk kjemi. Nyutdanna blir oppfordra til å søkje.

Eigenskapar
Samarbeidsevne, serviceinnstilling og personlig initiativ vert tillagt stor vekt. Gode munnlege og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk er ein føresetnad. Det forventast at den som tilsettast ynskjer å ta del i utviklinga av nye arbeidsområder/teknikkar, i tråd med den teknologiske utviklinga og instituttet sine behov.

Ingeniørstillinga er eit vikariat i ei fulltidsstilling og blir løna etter Statens regulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087) frå kr 423.200,- til kr 517.700,- avhengig av utdanning og kvalifikasjonar, med 2% innskot til Statens pensjonskasse.

Byrjing: Etter avtale, men seinast 01.05.2018

Søknadsfrist: 1.mars 2018

Vitnemål og attestar tas med til eit evt. intervju.

Søk på stillinga

 • Personalia
 • ----------------------------------------------
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • ----------------------------------------------
 • FraTilArbeidsgiver
 • FraTilArbeidsgiver
 • FraTilArbeidsgiver
 • ----------------------------------------------

Innlegget Ledig stilling: Avdelingsingeniør/overingeniør - vikariat dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Styrker kampen mot useriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får ekstra med midler over statsbudsjettet neste år for å ta hardere grep om den useriøse delen av arbeidslivet

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort