Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til nytt regelverk for rapportering under WEEE-direktivet (2012/19/EU), «Draft implementing regulation establishing the format for registration and reporting and the frequency of reporting – WEEE directive.»

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til nytt regelverk for rapportering under WEEE-direktivet (2012/19/EU), "Draft implementing regulation establishing the format for registration and reporting and the frequency of reporting - WEEE directive."