Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hvis arbeidsplassen vil redusere antallet timer i kontorstolen, må leder gå foran og vise veien, ifølge kontoransatte i en australsk studie.

Hvis arbeidsplassen vil redusere antallet timer i kontorstolen, må leder gå foran og vise veien, ifølge kontoransatte i en australsk studie.