Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I Norsk Jobbhelserapport 2017 oppgir kun 40 % av de spurte at de opplever at egen arbeidsplass har systemer og rutiner for å fange opp avvik, feil og mangler. Hva betyr det egentlig når vi enten ikke kjenner til eller ikke har systemer og rutiner for å…

I Norsk Jobbhelserapport 2017 oppgir kun 40 % av de spurte at de opplever at egen arbeidsplass har systemer og rutiner for å fange opp avvik, feil og mangler. Hva betyr det egentlig når vi enten ikke kjenner til eller ikke har systemer og rutiner for å melde fra om ting som ikke funker på arbeidsplassen? Og mangler vi faktisk rutinene eller mangler vi evnen til å implementere dem?