Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå er det mulig å slokke brann med vann i kunstig virkelighet.

Nå er det mulig å slokke brann med vann i kunstig virkelighet.