Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tap av sau til rovvilt har blitt redusert med over 50 prosent den siste tiårsperioden. Antall søknader har sunket gradvis etter toppnivået i 2007, da 2600 søknader ble sendt inn.

Tap av sau til rovvilt har blitt redusert med over 50 prosent den siste tiårsperioden. Antall søknader har sunket gradvis etter toppnivået i 2007, da 2600 søknader ble sendt inn.