Kategorier

STAMI er i startfasen av anskaffelse og implementering av et nytt elektronisk arkiv- og dokumentbehandlingssystem. Vi trenger en initiativrik og dyktig medarbeider som skal få ansvar for å definere retningslinjer for bruk av arkivsystemet, implementering av dette samt å forvalte arkivsystemet i samarbeid med IT-avdelingen og brukerne. Vi ser for oss at vår nye rådgiver har dokumentstyringskompetanse som kan benyttes til å videreutvikle også andre elektroniske systemer.

Rådgiveren vil være ansvarlig for journalføring og vedlikehold av instituttets sentrale arkiv. Arbeid knyttet til STAMIs forskningsprosjektarkiv er en vesentlig del av dette, og innebærer jevnlig administrativ oppfølgning av forskningsprosjektene i samarbeid med prosjektlederne og forskningsadministrasjonen. Kvalitetskontroll, journalføring og arkivering av dokumenter, samt arbeid knyttet til personvern i forskningsprosjektene vil inngå i arbeidet. Rådgiveren vil ha utstrakt dialog med det vitenskapelige personalet ved instituttet, og følgelig vil forståelse for fagfeltet og forskningsmessige utfordringer være en viktig egenskap for å lykkes i dialogen.

Vår nye rådgiver vil også ha en viktig støttefunksjon for direktøren og følge opp dialog og korrespondanse med eksterne parter, både nasjonalt og internasjonalt. Deltakelse i prosesser knyttet til rekruttering av nye ansatte ved instituttet og oppfølgning av disse administrativt vil være en annen viktig del av stillingen. Herunder vil også revisjon av eksisterende rekrutteringssystem kunne bli aktuelt. Administrative, forefallende oppgaver vil måtte påregnes ved spesielle behov.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:
– Avlagt mastergrad, fortrinnsvis innenfor tematikk arbeidsmiljø og -helse
– Arkivfaglig erfaring og kunnskap
– God kompetanse i bruk av relevante IKT-verktøy og evne til å raskt sette seg inn i nye systemer, samt erfaring som superbruker av ett eller flere IKT-systemer
– God kunnskap i og erfaring fra bruk av Excel
– Flytende kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner være en fordel:
– Erfaring eller utdannelse innenfor HR
– Kunnskap og erfaring relatert til e-Innsyn og offentlighetsloven
– Kompetanse innenfor personvernlovgivning og ny GDPR
– Teft for, og ideer til, utvikling og forbedring av digitale løsninger og systemer
– Kjennskap til systemene DocuLive, SAP, TidBANK og Agresso

Vi søker en nøyaktig, systematisk og pliktoppfyllende person som har evne og vilje til å ta ansvar og initiativ, er samarbeidsvillig og serviceinnstilt, og som trives med en variert arbeidsdag bestående av flere forskjellige typer oppgaver. Vi tilbyr selvstendige, varierte og fleksible arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø.
Stillingen er en fast heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som rådgiver, kode 1434, fra kr. 466.500 til kr. 499.600 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: 1. juni d.å. eller etter avtale

Søknadsfrist: 21. februar 2018

Attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju.

Søk på stillingen

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: Rådgiver – fast stilling dukket først opp på STAMI.