Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Bilder fester seg mer til hukommelsen enn ren tekst. Film med levende bilder husker du enda bedre, spesielt dersom følelser er involvert.

– Bilder fester seg mer til hukommelsen enn ren tekst. Film med levende bilder husker du enda bedre, spesielt dersom følelser er involvert.