Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.