Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat, 1,2-dikloretan og ammoniumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat, 1,2-dikloretan og ammoniumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.