Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten. Fristen for innsending er 1.mars, med unntak av kvotepliktige bedrifter og omsettere av biodrivstoff, som har frist 31.mar…

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten. Fristen for innsending er 1.mars, med unntak av kvotepliktige bedrifter og omsettere av biodrivstoff, som har frist 31.mars. Informasjon og veiledning finner dere her: Avløp Bioavfall og slam Bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel CO2-kompensasjo...