Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å utarbeide forslag til begrensninger for seks nye stoffer/stoffgrupper under kjemikalieregelverket REACH.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å utarbeide forslag til begrensninger for seks nye stoffer/stoffgrupper under kjemikalieregelverket REACH.