Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for et nytt stoff. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 19. mars 2018.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for et nytt stoff. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 19. mars 2018.