Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har iverksatt en evaluering av (EF) 1013/2006 forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen).

EU-kommisjonen har iverksatt en evaluering av (EF) 1013/2006 forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen).