Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store skader på naturmangfold. Miljødirektoratet har vurdert konsekvensene av å fase ut uttak og bruk av torv i Norge. 

Uttak av torv gir utslipp av klimagasser og fører til store skader på naturmangfold. Miljødirektoratet har vurdert konsekvensene av å fase ut uttak og bruk av torv i Norge.