Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det siste året har hotellkjeden redusert matsvinnet med nesten ti prosent, tilsvarende 125 000 måltider.

Det siste året har hotellkjeden redusert matsvinnet med nesten ti prosent, tilsvarende 125 000 måltider.