Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av formaldehyd og forbindelser som frigjør formaldehyd, i stoffblandinger og i faste produkter. Frist for å sende inn kommentarer til EC…

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av formaldehyd og forbindelser som frigjør formaldehyd, i stoffblandinger og i faste produkter. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 11. april 2018.