Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Butikker i sju byer måtte fjerne til sammen 49 elektriske og elektroniske produkter fra hyllene på grunn av for dårlig merking, etter tilsyn fra Miljødirektoratet.

Butikker i sju byer måtte fjerne til sammen 49 elektriske og elektroniske produkter fra hyllene på grunn av for dårlig merking, etter tilsyn fra Miljødirektoratet.