Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratets nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden bekrefter de høye nivåene i fisklever. PFAS-nivåene er like fullt langt under grenseverdier for drikkevann og vannet er trygt å drikke.

Miljødirektoratets nye undersøkelser av miljøgiftene PFAS i Tyrifjorden bekrefter de høye nivåene i fisklever. PFAS-nivåene er like fullt langt under grenseverdier for drikkevann og vannet er trygt å drikke.