Kategorier

OMEGA-NET er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU. Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området og hadde sitt oppstartsmøte i Brussel i slutten av oktober. Foreløpig er 28 europeiske land med i nettverket, som ledes av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Arbeidet i OMEGA-NET vil spesielt bli organisert omkring fire arbeidsgrupper (Working Groups, WGs):

WG1 Oversikt over eksisterende kohorter på arbeid- og helseområdet
o Prof. Manolis Kogevinas, ISGlobal, Barcelona, leder
o Prof. Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), København, nestleder

WG2 Harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall
o Prof. Roel Vermeulen, Utrecht Universitet, Nederland, leder
o Overlege ph.d. Merete Drevvatne Bugge, STAMI, nestleder

WG3 Utvikling av standardiserte protokoller for innhenting av nye arbeidsrelaterte data
o Prof. Maria Albin, Karolinska Institutet, Stockholm, leder
o Prof. Henrik Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, nestleder

WG4 Vitenskapelig kommunikasjon, formidling og opplæring
o Prof. Alex Burdorf, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, leder
o Prof. Neil Pearce, London School of Hygiene and Tropical Medicine, nestleder

Ledergruppen i nettverket utgjøres av leder og nestleder for OMEGA-NET, ledere og nestledere av arbeidsgruppene, samt koordinator for forskningsopphold, ass.prof. Raquel Lucas, Universitetet i Porto, Portugal.

De fleste i ledergruppen var altså samlet på STAMI til et konstruktivt planleggingsmøte. Det er stort engasjement i ledergruppen, så vel som blant de mange deltakerne i nettverket, totalt mer enn 70 forskere.

– Det er mange som ser fram til samarbeidet i OMEGA-NET og har store forventninger til den betydningen dette vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI, som leder forskergruppen.

Les også

Innlegget Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI dukket først opp på STAMI.