Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

OMEGA-NET er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU. Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området og hadde sitt oppstartsmøte i Brussel i slutten av oktober. Foreløpig er 28 europeiske land med i nettverket, som ledes av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Arbeidet i OMEGA-NET vil spesielt bli organisert omkring fire arbeidsgrupper (Working Groups, WGs):

WG1 Oversikt over eksisterende kohorter på arbeid- og helseområdet
o Prof. Manolis Kogevinas, ISGlobal, Barcelona, leder
o Prof. Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), København, nestleder

WG2 Harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall
o Prof. Roel Vermeulen, Utrecht Universitet, Nederland, leder
o Overlege ph.d. Merete Drevvatne Bugge, STAMI, nestleder

WG3 Utvikling av standardiserte protokoller for innhenting av nye arbeidsrelaterte data
o Prof. Maria Albin, Karolinska Institutet, Stockholm, leder
o Prof. Henrik Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, nestleder

WG4 Vitenskapelig kommunikasjon, formidling og opplæring
o Prof. Alex Burdorf, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, leder
o Prof. Neil Pearce, London School of Hygiene and Tropical Medicine, nestleder

Ledergruppen i nettverket utgjøres av leder og nestleder for OMEGA-NET, ledere og nestledere av arbeidsgruppene, samt koordinator for forskningsopphold, ass.prof. Raquel Lucas, Universitetet i Porto, Portugal.

De fleste i ledergruppen var altså samlet på STAMI til et konstruktivt planleggingsmøte. Det er stort engasjement i ledergruppen, så vel som blant de mange deltakerne i nettverket, totalt mer enn 70 forskere.

– Det er mange som ser fram til samarbeidet i OMEGA-NET og har store forventninger til den betydningen dette vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI, som leder forskergruppen.

Les også

Innlegget Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Store byggeplasser får kjønnsdelte garderober

Eiendomsforetakene i Oslo kommune ønsker flere kvinner inn i byggebransjen. Da må noen helt nye tiltak på plass.

Disse arbeiderne har egen skytshelgen

Langt inne i en tunnel på Follobane-prosjektet fikk arbeiderne en markering med skytshelgenen Santa Barbara i sentrum.

En av to har ikke opplæring i verneutstyr

Nær halvparten av norske industriarbeiderne sier de sjelden eller aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr på jobb, ifølge en ny rapport.

Ny HMS-sjef i NCC

Sissel Planting (48) er ansatt som ny HMS-sjef i NCC Industry.

Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg i 2018

Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser ein ny rapport frå Arbeidstilsynet og STAMI. – Dette er eit positivt trekk, men sektoren har framleis mykje å hente i det skadeførebyggande arbeidet.

Innlegget Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg i 2018 dukket først opp på STAMI.

HMS-magasinet 6/2019 er ute nå

Ortopediskomakeren og Norsk Ortopedisk Fottøy i Fredrikstad samarbeider om å levere ortopedisk tilpasset og godkjent vernefottøy.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort