Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet gir Gilhusbukta Sjøgrunn AS strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i Lier kommune med sprengstein. Før utfylling skal den mest forurensede sjøbunnen i bukta fjernes og bunnen dekkes til med ren sand.

Miljødirektoratet gir Gilhusbukta Sjøgrunn AS strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i Lier kommune med sprengstein. Før utfylling skal den mest forurensede sjøbunnen i bukta fjernes og bunnen dekkes til med ren sand.