Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tømrerne er den yrkesgruppa som i størst grad blir utsatt for kulde i arbeidet. I underkant av 70 prosent av tømrerne rapporterer å være eksponert for kulde store deler av arbeidsdagen.

Tømrerne er den yrkesgruppa som i størst grad blir utsatt for kulde i arbeidet. I underkant av 70 prosent av tømrerne rapporterer å være eksponert for kulde store deler av arbeidsdagen.