Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Stadig flere dansker rammes av hudallergi. Spesielt gjelder dette overfor parfyme og konserveringsmidler.

Stadig flere dansker rammes av hudallergi. Spesielt gjelder dette overfor parfyme og konserveringsmidler.