Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 23. januar arrangerer Miljødirektoratet det første i en serie på ti webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Blant temaene er arealplanlegging, offentlige innkjøp, kommunale klimabudsjetter og beregningsverktøy for lokale klimagassutslipp….

Tirsdag 23. januar arrangerer Miljødirektoratet det første i en serie på ti webinarer om lokalt klimaarbeid for kommuner. Blant temaene er arealplanlegging, offentlige innkjøp, kommunale klimabudsjetter og beregningsverktøy for lokale klimagassutslipp.