Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av tre fosfororganiske forbindelser. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 8. februar 2018.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av tre fosfororganiske forbindelser. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 8. februar 2018.