Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud og begrensninger på bruk av kjemiske stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke, og forbud mot enkelte langkjedede perfluorerte forbindelser, under kjemikalieregelverket REACH. Hørings…

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud og begrensninger på bruk av kjemiske stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke, og forbud mot enkelte langkjedede perfluorerte forbindelser, under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 20.06.2018, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 16.02.2018.