Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder til produktregisteret. Rapporteringen av årsmengder for 2017 skal gjøres i Miljødirektoratets elektronisk løsning for registrering til produktregisteret.

Virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder til produktregisteret. Rapporteringen av årsmengder for 2017 skal gjøres i Miljødirektoratets elektronisk løsning for registrering til produktregisteret.