Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kontroll av døde ulver og stedet dyrene blir felt. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle under den kommende lisensjakta på ulv.

Kontroll av døde ulver og stedet dyrene blir felt. Det er Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle under den kommende lisensjakta på ulv.