Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fjellreven på Varangerhalvøya er i ferd med å dø ut, viser ny overvåkingsrapport. I vinter setter Miljødirektoratet for første gang ut 29 fjellrever i området, for å forsøke å få liv i bestanden igjen.

Fjellreven på Varangerhalvøya er i ferd med å dø ut, viser ny overvåkingsrapport. I vinter setter Miljødirektoratet for første gang ut 29 fjellrever i området, for å forsøke å få liv i bestanden igjen.