Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområdene i 2018. Miljødirektoratet inviterer til en kort innspillsrunde for å få ytterligere innspill til prosessen med å velge…

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområdene i 2018. Miljødirektoratet inviterer til en kort innspillsrunde for å få ytterligere innspill til prosessen med å velge ut de endelige områdene.