Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet tar klage på tillatelse om import og utsetting av stokkender for jaktformål til følge. Avgjørelsen får betydning for eventuelle fremtidige søknader om import og utsetting for jaktformål.

Miljødirektoratet tar klage på tillatelse om import og utsetting av stokkender for jaktformål til følge. Avgjørelsen får betydning for eventuelle fremtidige søknader om import og utsetting for jaktformål.