Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den statlege fellinga av villrein i Nordfjella sone 1 går etter planen. På dei fyrste seks vekene er det teke ut 531 av de anslagsvis 1 500 dyra som var att etter jakta i haust. 

Den statlege fellinga av villrein i Nordfjella sone 1 går etter planen. På dei fyrste seks vekene er det teke ut 531 av de anslagsvis 1 500 dyra som var att etter jakta i haust.