Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En stor del av sykefraværet på norske sykehus er arbeidsrelatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet, viser ny rapport.

En stor del av sykefraværet på norske sykehus er arbeidsrelatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet, viser ny rapport.