Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det ble felt drøyt 5500 villrein i hele landet under villreinjakta i 2017, litt færre enn i fjor. I flere villreinområder er mange av de felte dyrene testet for skrantesjuke, men vi har fortsatt ingen påvisninger av sykdommen utenfor Nordfjella.  …

Det ble felt drøyt 5500 villrein i hele landet under villreinjakta i 2017, litt færre enn i fjor. I flere villreinområder er mange av de felte dyrene testet for skrantesjuke, men vi har fortsatt ingen påvisninger av sykdommen utenfor Nordfjella.