Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for sju stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 12. januar og 2. februar 2018.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for sju stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 12. januar og 2. februar 2018.