Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

568 norske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter. 

568 norske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter.