Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 49 skogområder i ti fylker. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 49 skogområder i ti fylker. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.