Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt arbeid med å revidere strategien for klimatilpasning.

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt arbeid med å revidere strategien for klimatilpasning.