Kategorier

Ipsos har gjennomført utforskende dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse blant alle godkjente BHT-er for å kartlegge deres pris og kontakthyppighet (målt gjennom tidsbruk) med virksomhetene de betjener.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike modeller som alternativer til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Det er lagt til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og god måte.

Innsikt fra den nylig gjennomførte undersøkelsen vil være del av ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag.

Les mer og last ned rapporten på regjeringen.no: Bedriftshelsetjenesteordningen – pris og kontakt

Innlegget Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt dukket først opp på STAMI.