Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv – både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

Innlegget Bestill nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse dukket først opp på STAMI.

STAMI

Bilde av forside av magasin. Trykk på bildet for å åpne og laste ned magasinet.

Trykk på bildet for å åpne og laste ned magasin.

I magasinet for 2018 kan du lese om blant annet kvinner og sykefravær, digitalisering av arbeidslivet og kreftrisiko blant brannmenn. I tillegg kan du lese om både Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, og arbeidsgiverforeningene og arbeidstakerforeningene sitt syn på arbeidsmiljø.

– Tidligere har arbeidsmiljø blitt mest sett i sammenheng med trivsel på jobb og arbeidsrelatert sykefravær, men i 2018 har bevisstheten rundt arbeidsmiljøets betydning for virksomhetenes resultater og produktivitet økt, og ikke minst rundt sammenhengen med uførhet, forlengede yrkeskarrierer og mulighet for inkludering. I sum betyr dette at arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, innleder Pål Molander, direktør ved STAMI, sin lederartikkel.

 

 

Last ned magasinet Arbeid og helse 2018 (pdf)

Tidligere magasin:

Last ned Arbeid og helse 2017 (pdf).

Last ned Arbeid og helse 2016 (pdf).

Få Arbeid og helse gratis tilsendt


Innlegget Bestill nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse dukket først opp på STAMI.