Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet fant farlige stoffer i 40 prosent av sports- og fritidsprodukter under vår siste stikkprøvekontroll. Én av fem produkter er nå trukket fra markedet fordi miljøgift-nivåene var over tillatt grenseverdi.

Miljødirektoratet fant farlige stoffer i 40 prosent av sports- og fritidsprodukter under vår siste stikkprøvekontroll. Én av fem produkter er nå trukket fra markedet fordi miljøgift-nivåene var over tillatt grenseverdi.