Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som følge av reduserte kostnader ved drift av deklarasjonssystemet for farlig avfall, settes deklarasjonsgebyret ned fra 20 kr per tonn til 15 kr per tonn farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 12-2.

Som følge av reduserte kostnader ved drift av deklarasjonssystemet for farlig avfall, settes deklarasjonsgebyret ned fra 20 kr per tonn til 15 kr per tonn farlig avfall, jf. avfallsforskriften § 12-2.