Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Stressykdommer brer om seg i svensk arbeidsliv. Dette fører til sykefravær og store kostnader. Derfor gir mediebyrået Oh My sine medarbeidere ekstra mye i lønn dersom de tar seg en spasertur – i arbeidstida.

Stressykdommer brer om seg i svensk arbeidsliv. Dette fører til sykefravær og store kostnader. Derfor gir mediebyrået Oh My sine medarbeidere ekstra mye i lønn dersom de tar seg en spasertur – i arbeidstida.