Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet mener det er uheldig å overføre ansvaret for miljøkriminalitet fra Økokrim til et politidistrikt. Vi anbefaler et sterkt fagmiljø på miljøkrim på sentralt, nasjonalt nivå, i tillegg til miljøenheter i politidistriktene.

Miljødirektoratet mener det er uheldig å overføre ansvaret for miljøkriminalitet fra Økokrim til et politidistrikt. Vi anbefaler et sterkt fagmiljø på miljøkrim på sentralt, nasjonalt nivå, i tillegg til miljøenheter i politidistriktene.